Mięso przyszłości


Hodowla zwierząt i produkcja mięsa jest jednym z największych emiterów CO2. Już dziś wiadomo, że mięso można produkować innymi metodami, wprost z czystego laboratorium, uzyskując niezwykle zdrowe i ekologiczne rezultaty.

Powstaje pytanie jak to nowe mięso ma wyglądać i na jaką półkę sklepową miałoby trafić,  jak o nim mówić i jak do niego przekonywać? Stworzyliśmy interdyscyplinarny zespół projektantów, studentów, badaczy i prawników pod kierunkiem dr hab. Macieja Konopki, by stosując narzędzia designu spekulatywnego pokazać przyszłość mięsa.

Raport jest dostępny online i w pełni darmowy. Pokazuje przebadane w Kantarze na wąskiej grupie docelowej projekty, które powstały w toku półrocznego cyklu projektowego. Raport zawiera szereg komentarzy ekspertów z zakresu: novel food, packagingu, strategii marki oraz badań konsumenckich.