Projekty eco design – dedykowane zespoły


Nowe wymogi i regulacje prawne, nowe materiały, nowe technologie.

Dajemy firmom możliwość tworzenia szybkich zespołów projektowych składających się z designerów, ekspertów od brandingu, inżynierów a nawet ekspertów prawa żywnościowego w celu znalezienia rozwiązań na nowe czasy.

Proponujemy możliwe do wprowadzenia w obecnej sytuacji lub niedalekiej przyszłości zmiany w opakowaniach od strony: materiałowej, wizerunkowej i użytkowej pod kątem celów i oczekiwań konsumentów czyli redukcji plastiku i zmniejszenia strumienia odpadów. Jest ogromnym wyzwaniem dla biznesu, handlu i przemysłu.

Zastosowanie metod jakie wypracowało światowe wzornictwo pozwala na szybkie i sprawne sprawdzenie różnych ścieżek rozwoju konceptu, co daje widoczne i mierzalne efekty w postaci projektów, prototypów i rozwiązań.