Projekty dla NGOsów i inicjatyw społecznych


Dobra komunikacja jest podstawą rozwiązywania sporów, sytuacji krytycznych i nowych rozwiązań. Podmioty zaangażowane i tworzące z poczuciem misji, takie jak NGOsy to nasi naturalni partnerzy. Przez swoje specjalizacje często potrzebują wsparcia w obszarach, które design wypełnia – materializowanie zmiany, nowoczesne formy komunikacji, działanie zgodnie z trendami konsumenckimi.

Wspieramy takie organizacje dostarczając zespoły projektowe, doractwo w zakresie brandingu i przeprowadzając projekty. W ten sposób stworzyliśmy: społecznie zaangażowaną markę orzeszków w Tanzanii oraz przeprowadziliśmy proces powstawania od koncepcji do projektu  nowej formy ekologicznego znicza cmentarnego.