POLISH CIRCULAR FORUM 2023


W ramach wydarzenia poświęconego gospodarce o obiegu zamkniętym, które łączy wszystkich przedstawicieli łańcucha wartości prezes Fundacji Brandy Lab prof. dr hab Maciej Konopka poprowadził stolik ekspercki poświęcony zagadnieniom ecodesignu.
Organizatorami wydarzenia byli: Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Fundacja PlasticsEurope Polska oraz Województwo Mazowieckie.